Estonia 

Bronchitol® (mannitool) 40 mg inhalatsioonipulber kõvakapslis

Näidustus: Bronchitol on näidustatud tsüstilise fibroosi raviks 18-aastastel ja vanematel täiskasvanud patsientidel lisaks parimale standardravile.

Bronchitoli (mannitol) müügiloa hoidja on Pharmaxis Europe Limited, 108 Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, D18AY29, Iirimaa

Eestis turustab Bronchitol (mannitool) 40 mg inhalatsioonipulbrit kõvakapslites:

PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn

Bronchitol on retseptiravim

Palun saatke kõik päringud ning teated kõrvaltoimete kohta Pharmaswissi 

aadressil:

pharmacovigilance.estonia@valeant.com

T: +372 6827400